Kontakt

Autor
Díky za fotku / Thanks for the Photo, Boris


Jsem k zastižení jen na mailu / You can reach me by email only

e c e l u s t k a @ g m a i l . c o m
(vyhoď mezery / remove all spaces)

Copyright © 2004 - 2020 Emil Čelustka