Kolombína, Benátky
Kolombína je klasickou postavou italského renesančního divadla známého jako Commedia dell'arte. Na karnevalu v Benátkách taková maska nemůže chybět. Má ale bezpočet různých podob a tak si na karnevalu každý fotograf může najít tu svoji. Já si vybral tuto, asi pro její pevně upřený mladistvý pohled. Jak už z mých textů k fotografiím víte, poměrně často se za mladistvě působící maskou může skrývat postarší dáma. Ale kdo ví? Neodhalila se a tak nám zůstává prostor pro vlastní představivost.

Kolombína, Benátky, Itálie

Colombine, Venice, Italy

Copyright © 2004 - 2020 Emil Čelustka